Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Pop-up restaurangverksamhet med liten risk av en privatperson och föreningar är under vissa villkor möjlig och verksamheten behöver inte anmälas till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet. Pop-up verksamhet är möjlig även som enskild näringsidkare (företagare med firmanamn) om de övriga villkoren för pop-up verksamhet uppfylls.

Gränsen för pop-up verksamhetens omsättning är 15 000 euro. Verksamheten får inte vara utövande av näring. En pop-up restaurang får drivas högst 12 dagar under ett kalenderår.

I pop-up restaurangverksamheten ska risken vara så liten som möjligt. Det bästa sättet att arbeta med liten risk är att mat som ska serveras varm lagas av färska råvaror och serveras genast efter tillredningen.
Tillredning av livsmedel med liten risk eller måttlig liten risk kan exempelvis anses vara:

  • bakning
  • tillagning av skink- eller ostsmörgåsar
  • tillredning av soppor, grytor och lådrätter och omedelbar servering av dessa.

Omfattande tillredning av mat kan inte anses vara verksamhet med liten risk eller ens måttlig liten risk.

Det rekommenderas att konsumenten tydligt meddelas att det är fråga om en pop-up restaurang och ansvarspersonens namn.

Följ därtill Livsmedelsverkets anvisningar om pop up-restaurangverksamhet

Kommunens livsmedelstillsyn kan vid behov även inspektera pop-up restauranger för att försäkra sig om hygieniska arbetssätt och livsmedelssäkerhet samt förebyggande av matförgiftningar.