Hoppa till innehåll
päätöstiedote -

Miljöhälsosektionens möte 20.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Miljöhälsosektionen gav ett utlåtande om Pockar gårds ansökan om ändring av miljötillståndet för gårdens djurstall. Ändringen gäller en biogasanläggning som byggs för behandling av stallgödsel. Sektionen gav också ett utlåtande om Rosk’n Roll Oy Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Sköldvik i Borgå. Sektionen gav också ett utlåtande om detaljplaneförslaget Fabriksparkens trähus, som berör området mellan Konstfabriken och Kokon, samt om strukturmodellerna för delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå. Ett utlåtande gavs också om detaljplaneförslaget för Nickby gårds centrum efter att föredragandet kompletterat sitt förslag till utlåtande med avseende på den sanitära risk som orsakas av det med bly förorenade tidigare skjutbaneområdet i närheten av det planerade bostadsområdet samt den betydelse som Norrskogen, ett område som delvis skulle hamna under byggandet, har som rekreations- och friluftsområde. Sektionen beslutade att döma ut grundbeloppet av Asunto-osakeyhtiö Vaasanlinnas vite eftersom bolaget inte iakttagit föreläggandet.