Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård
avgifter -

Faktureringen av Livsmedelslagens och Hälsoskyddslagens nya grundavgifter inleds

Borgå stads miljöhälsovård tog i början av 2022 i bruk en årlig grundavgift för verksamhetsställen som övervakas regelbundet enligt Livsmedelslagen och Hälsoskyddslagen.

 – Den lagstadgade avgiften är 150 euro per år och faktureras av verksamhetsutövare eller verksamhetsställen som var aktiva 1.1.2022, berättar Tiina Tiainen, servicechef för miljöhälsovården. De första räkningarna skickas i slutet av april, alltså denna vecka.

Tiainen har på känn att den nya avgiften kommer att väcka en del frågor hos kunderna.

Avsikten med en årlig grundavgift är att täcka sådana övervakningsutgifter där en åtgärdsbaserad taxa skulle vara svår att definiera eller där en åtgärdsbaserad avgift inte går att tillämpa.

Övervakningsåtgärder som ingår i den årliga grundavgiften är till exempel

  • mångformigt myndighetsarbete
  • fortbildning som erbjuds verksamhetsutövaren
  • sakkunnighjälp
  • sammanställning av program, uppföljningskalendrar och provtagningsplaner för övervakning av hushållsvatten, badvatten och bassängvatten
  • arbete kring utredning av vattenepidemier.