Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Miljöhälsosektionenen behandlade upphävning av föreläggandet att avbryta verksamheten på restaurang Glückauf som ett ärende på mötets tilläggslista. Sektionen konstaterade att Restaurang Glückauf hade genomfört de reparationer som sektionen tidigare hade krävt och att beslutet att avbryta restaurangverksamheten har upphävts. Som övriga ärenden hävde sektionen ett boendeförbud, fastställde ett program för kontrollundersökningar för Nickby hälsostations terapibassäng, godkände Askola kommuns vattenverks riskbedömning, beslutade om uppgiftsfördelningen mellan veterinärerna, gav Lovisa stad ett utlåtande om förslaget ändring av detaljplanen för Jorvasvägen/Borgåvägen samt gav miljövården i Borgnäs ett utlåtande om K.A. Löfgren Ky:s ansökan marktäkts- och miljötillstånd för brytning och krossning av stenmaterial. Sektionen beslutade i alla ärenden enligt beslutsförslaget.