Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsosektionens beslut 14.12.2021

Miljöhälsosektionen fastställde miljöhälsovårdens tillsynsplan samt programmet för tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande och för veterinärtjänsterna för 2022. Dessutom gav sektionen från tilläggslistan ett utlåtande till Lappträsk kommun gällande förslaget till ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron, fastställde Nivos Oy:s program för kontrollundersökningar  2022-2026 gällande Borgnäs vattendistributionsområde och behandlade två ärenden som gällde boendehälsa: Bruksvägen, Lovisa och Ågatan 25, Borgå. Alla beslut enligt föredragningen.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.