Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Anmäl upphörande av verksamhet eller förändringar i verksamheten senast den 31 december 2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Grundavgifter för tillsyn enligt livsmedels- och hälsoskyddslagen och årsavgiften för försäljning av tobak, nikotinvätskor och nikotinpreparat faktureras från början av 2023.

Fakturering sker enligt uppgifterna i tillsynsregistret den 1 januari 2023.

Om verksamheten i lokalen avslutas före 1.1.2023, undviker man att betala grundavgiften för tillsynen år 2023 endast genom att senast 31.12.2022 göra en anmälan om att verksamheten avslutas.

Också anmälningar om ändringar i försäljningen av tobak, nikotinvätskor och/eller nikotinpreparat eller i antalet försäljningsdiskar ska göras senast 31.12.2022 för att påverka årsavgiften 2023.

Anmälningar om avslutningen eller ändringar ska alltid göras skriftligt, t.ex. per e-post till

Anmälningar av lokalen enligt livsmedels- och hälsoskyddslagen kan även göras på