Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

I Borgå förbereder man sig på fågelinfluensa – förbudet att hålla fjäderfä och tamfåglar utomhus fortsätter till slutet av maj

Tiden för fåglarnas vårflyttning närmar sig. Förbudet att hålla fjäderfä och tamfåglar ute är i kraft varje år. Förbudet trädde i kraft den 8 februari och fortsätter fram till den 31 maj 2024.

Porvoon kaupungin tunnus.

Förbudet att hålla fåglar ute skyddar fjäderfä och andra tama fåglar från fågelinfluensa under tiden för fåglarnas vårflyttning. Praxisen skyddar fåglarna också från andra smittosamma sjukdomar, såsom Newcastlesjukan eller salmonella.


Enskilda fall fågelinfluensa upptäcktes i Borgå under sommaren 2023

Ruontomkring i Finland upptäcktes ifjol flera fall fågelinfluensa, med räknat massdöd av måsar. Högpatogen fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet förekommer fortfarande rikligt i Europa. Av de nordiska länderna har högpatogen fågelinfluensa upptäckts nyligen i januari 2024 på fjäderfägårdar i Sverige och Danmark.
I Borgå har fågelinfluensa upptäckts i enskilda fåglar första gången under sommaren 2023.

Anmälningsskyldighet

Om man märker massdöd i vilda fåglar bör ärendet meddelas till stadsveterinären.
Den undre gränsen för avsevärd dödlighet är för olika fågelarter de följande:

  • En rovfågel (såsom hök)
  • mer än en svan
  • mer än fem andra sjöfåglar (såsom mesar)
  • mer än tio andra fåglar (såsom småfåglar)
    Om det märks symptom som tyder på fågelinfluensa, ökad dödlighet eller minskad vatten- och foderförbrukning eller minskad produktion bör ärendet anmälas till stadsveterinären. Tjänsteveterinären skickar vid behov Livsmedelsverket prov för undersökning.

Som förberedelse på en eventuell fågelinfluensaepidemi ordnar Borgå stad utbildning för personalen som deltar i epidemiuppdrag.