Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Miljöhälsovården Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Ympäristöterveydenhuollon toimisto

Hälsoskyddets delområden och ansvariga personer

e-post: fornamn.efternamn (at) porvoo.fi

Hälsoskyddets ledning och förvaltning

Tiina Tiainen

Stadsveterinär-hygieniker, Miljöhälsovårdschef

Servicechef vid Miljöhälsovården, I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen tfn. 040 723 4141

Ansökan om tobaksförbud och anmälan enligt hälsoskyddslag, regelbunden granskning ( bl.a. inkvarteringsutrymmen, idrottslokaler, skönhetssalonger, allmän bastu, serviceboenden)

Hälsoinspektör

 • Mona Savikko tfn. 040 713 9893
 • Terhi Ahtiainen tfn. 040 723 4131

Bostadsgranskningar, hälsosam inomhusluft och livsmiljö, regelbunden granskning (skolor och daghem)

Hälsoinspektör

 • Tiina Kosonen tfn. 040 748 8272
 • Karoliina Viitamäki tfn. 040 628 1911

Hushållsvatten och badvatten, sanitära olägenheter i miljön

Hälsoskyddsplanerare

 • Maarit Lönnroth tfn. 040 723 4121
 • Paula Hänninen tfn. 040 746 3388

Skadedjur, gnagare, skadeinsekter
Hälsoinspektör

 • Terhi Ahtiainen tfn. 040 723 4131 (gnagare)
 • Mona Savikko tfn. 040 713 9893 (skadedjur, skadeinsekter)
 • Tiina Kosonen tfn. 040 748 8272 (skadedjur, gnagare, skadeinsekter)
 • Karoliina Viitamäki tfn. 040 628 1911 (skadedjur, gnagare, skadeinsekter

Fartygsgranskningar
Hälsoinspektör

 • Mona Savikko tfn. 040 713 9893
 • Terhi Ahtiainen tfn. 040 723 4131
 • Karoliina Viitamäki tfn. 040 628 1911
 • Tomi Jormanainen tfn. 050 522 2784

Provtagning, hushållsvatten, badvatten
Provtagare

 • Arja Hiltunen-Peltola tfn. 040 489 5785
 • Kirsi Oittinen tfn. 040 481 7598

Miljöhälsovårdens byrå tfn. 040 173 4466