Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Svara på Borgå miljöhälsovårdens kundnöjdhetsundersökning

Kundnöjdhetsenkäten är riktad till alla Borgå miljöhälsovårdens kunder. Svarstiden är till slutet av december.

Till miljöhälsovårdens uppgift hör att sköta om tillsyn över faktorer som kan påverka människors hälsa i livsmiljön samt djurens hälsa och välmående. Miljöhälsovården sköter om övervakning gällande livsmedelstillsyn, boendehälsa, tobakslagstiftning och vattenkvalitetens tillsyn samt djurskyddstillsyn och ordnandet av veterinärvårdstjänster.

Kundnöjdhetsenkäten är en del av den nationella miljöhälsovårdens kvalitetssystem. Enkätens mål är att ge verktyg för utveckling och enhetligande av verksamheten och kundtjänsten.

Svara på enkäten och påverka tjänsternas utvecklande!