Hoppa till innehåll
Borgå miljöhälsovård

Flyttning av gravsatt stoft

För flyttning av gravsatt stoft behöver man tillstånd av regionförvaltningsverket och hälsoskyddsmyndigheten.

Regionförvaltningsverket sköter om tillstånds- och tillsynsuppgifter som gäller gravsättning samt om uppgifter som gäller fastighetsregister.

Flyttning av gravsatt stoft

För att flytta gravsatt stoft behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten.

Till en ansökan om flyttning av gravsatt stoft, vilken riktas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, skall fogas uppgifter om den avlidna samt officiell utredning av dödsorsaken och dödstidpunkten, gravplatsen samt uppgift om den nya gravplats som har reserverats för stoftet.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall med anledning av en ansökan om flyttning av gravsatt stoft begära utlåtanden av ägarna till begravningsplatserna för utredning av de sanitära faktorerna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov, för att förhindra sanitär olägenhet, förbjuda flyttning av gravsatt stoft eller föreskriva om övriga åtgärder som skall iakttas vid flyttningen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall bestämma den tid inom vilken flyttningen av liket skall äga rum.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall sända beslutet om flyttning av stoftet för kännedom till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun dit stoftet flyttas samt till behöriga länsstyrelser och till begravningsplatsernas ägare.

En representant för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall närvara då stoftet tas upp ur graven och då det på nytt begravas.

Tilläggsuppgifter

Gravgården och gravsättning av den avlidne

I den finländska begravningskulturen ingår att graven uppfattas som den avlidnes bestående viloplats. Därför strävar man efter att trygga gravens orördhet.

Stoftet eller askan efter en gravsatt avliden kan flyttas till en annan grav endast av synnerligen vägande skäl. Flyttning kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket. Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

För att flytta en gravsatt avlidens stoft behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten.

Finlex lagstiftning: hälsoskyddslagen och förordningen