Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikkeiden vienti ja tuonti

Maahantuoja vastaa Suomeen maahantuomiensa elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta.

EU:n sisämarkkinoilla tuotteet liikkuvat pääsääntöisesti vapaasti, mutta maahantuojan vastuulla on varmistua esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen kielivaatimusten täyttymisestä.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonti

Sisämarkkinatuonti tarkoittaa tuontia muista EU-maista. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia kutsuttiin ennen ensisaapumistoiminnaksi.

Eläinperäisten elintarvikkeiden (mm. liha, maito- ja munatuotteet, kalastustuotteet) sisämarkkinatuontia valvotaan osana kuntien yleistä Oiva-valvontaa. Toimijan tulee ilmoittaa maahantuontitoiminnasta kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai oleellista muuttumista.

Eläinperäisiä elintarvikkeita saa tuoda ainoastaan hyväksytyistä laitoksista (lukuun ottamatta hunajaa ja hyönteiselintarvikkeita).

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuojan on laadittava näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma maahantuotavista tuotteista ja huomioitava omavalvonnassaan lihaa ja kananmunia koskevat salmonellaerityistakuuvaatimukset.

Suomeen toimitettavien raakaa naudan, sian tai siipikarjan lihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus lähettävässä laitoksessa tehdystä salmonellatutkimuksesta. Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus.

Maahantuojan on noudatettava voimassa olevia suojapäätöksiä, jotka voivat estää elintarvikkeiden tuonnin. Katso maa- ja metsätalousministeriön sivuilta voimassa olevat kauppaa rajoittavat suojapäätökset.

Sian ja villisian lihan sekä niistä valmistettujen tuotteiden sisämarkkinatuontia on toistaiseksi rajoitettu afrikkalaisen sikaruton takia useista Euroopan maista. Muista tarkistaa afrikkalaisen sikaruton rajoitustilanne, jos suunnittelet sianlihan tuontia.

Muu elintarvikkeiden tuonti EU-maista ja EU:n ulkopuolisista maista

Tulli valvoo maahantuotavien kasviperäisten elintarvikkeiden turvallisuutta ja määräystenmukaisuutta sekä EU:n ulko- että sisäkaupassa. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolelta valvoo Ruokavirasto.

Lisätietoja:

Elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

Elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolisiin maihin edellyttää, että tuotteet täyttävät vientimaan vaatimukset. Mikäli suunnittelet vientiä EU:n ulkopuolelle, selvitä kohdemaan viranomaisvaatimukset, esimerkiksi maa- tai laitoshyväksynnän tarve tuotteillesi ja varmista, että tuotteesi täyttää sille vientimaassa ja kauttakulkumaissa asetetut vaatimukset. Ole hyvissä ajoin yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon sopiaksesi mahdollisen vientitodistuksen laatimisesta.

Ruokaviraston verkkosivuilla on tarkempaa maakohtaista tietoa vientivaatimuksista.