Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto

Terveydentilanselvitys, salmonellatodistus ja hygieniapassi

Työntekijä, joka työssään käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tarvitsee terveydentilaselvityksen ja hygieniapassin.

Elintarvikehuoneistossa tulee olla vastuuhenkilö, joka huolehtii henkilökunnan hygieniakoulutuksesta, valvoo omavalvonnan noudattamista ja huolehtii että henkilökunnalla on tarvittavat terveydentilanselvitykset ja hygieniapassit.

Hygieniapassi

Elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Suomessa myönnetty hygieniapassi.

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään 3 kk kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia edellytetään.

Osaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Luettelo Ruokaviraston hyväksymistä osaamistestaajista löytyy Ruokaviraston sivuilta. Testejä järjestetään myös muilla kuin suomen ja ruotsin kielellä.

Terveydentilaselvitys ja salmonellatodistus

Henkilön, joka käsittelee kuumentamattomina tarjoiltavia, pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee antaa selvitys terveydentilasta työsuhteen alkaessa, mikäli työsuhteen oletetaan kestävän vähintään kuukauden.

Terveydentilan selvityksellä tarkoitetaan työterveyshuollon tai terveyskeskuksen lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelun yhteydessä arvioidaan laboratoriotutkimusten tarve mm. salmonelloosin varalta ja korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä:

  • oireisena ei olla töissä
  • työnantajalle ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuvasta taudista
  • hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulutetaan.

Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita esim. kassatyötä tai ruoan jakelutehtävää hoitavalta henkilöltä.

Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa palvelussuhteen alkamisen lisäksi silloin, kun työssäolon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja (esim. kuumeinen ripulitauti).

Elintarvikehuoneistossa tulee olla tarkastuksella esitettävissä vähintään listaus henkilöistä, joilla on todistus terveydentilasta (henkilön nimi ja päivä, jolloin työnantaja selvityksen saanut/tarkastanut).