Siirry sisältöön
Porvoon ympäristöterveydenhuolto
päätöstiedote -

Ympäristöterveysjaoston kokous 20.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaosto antoi lausuntonsa Pukaron kartanon eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen lannan käsittelyyn rakennettavassa biokaasulaitoksessa sekä Rosk’n Roll Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kilpilahden alueella Porvoossa. Jaosto antoi lausuntonsa myös Porvoon Tehtaanpuiston puutalot -asemakaavaehdotuksesta Taidetehtaan ja Kokonniemen väliselle alueelle sekä Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan rakennemalleista. Lausunto annettiin lisäksi Sipoon Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavaehdotuksesta esittelijän täydennettyä lausuntoesitystään suunnitellun asuinalueen läheisyydessä olevan ja lyijyllä saastuneen entisen ampumarata-alueen terveyshaittariskistä sekä rakennettavan alueen alle osin jäävän Pohjanmetsän merkityksestä virkistys- ja ulkoilualueena. Jaosto päätti tuomita Asunto-osakeyhtiö Vaasanlinnalle uhkasakon peruserän määräyksen noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.