Hoppa till innehåll

Aktuellt inom veterinärvården

Det första fallet av fågelinfluensa har konstaterats i Sibbo

Det första fallet av högpatogen fågelinfluensa (typ H5N1) har konstaterats i Östra Nyland. Fågelinfluensa har bekräftats i en havsörn som påhittats i Sibbo skärgård.

Fågelinfluensaviruset smittar lätt från en fågel till en annan. Smitta till människa och andra däggdjur sker inte lätt och kräver att den smittade varit i nära kontakt med en insjuknad fågel, fågelavföring eller material eller miljö som förorenats av avföring.

Döda fåglar, sjuka fåglar och fågelavföring ska inte vidröras. God handhygien förebygger smitta. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och använd vid behov desinfektionsmedel för händer. Låt inte sällskapsdjur vidröra eller äta döda fåglar eller fågelavföring.

Ifall massdöd hos fåglar påträffas, kontakta genast Borgå stads tillsynsveterinär (tel. 0400692931) eller stadsveterinär.

Med massdöd anses fynd av mer än en död svan, mer än fem andra döda sjöfåglar eller mer än tio andra döda fåglar på samma område. En enskild död eller sjuk rovfågel bör också anmälas. 

Enskilda döda fåglar kan grävas ner eller läggas i blandavfallet i en tät plastpåse. Fågeln ska inte vidröras med händerna. Använd engångshandskar och tvätta händerna noggrant efteråt.

Livsmedelsverket har den 25.7.2023 utvidgat smittzonen angående fågelinfluensa. Smittzonen gäller även Nyland. I smittzonen är det förbjudet att hålla fjäderfä eller fåglar i fångenskap utomhus. Mer info finns på Livsmedelsverkets sidor.

Mera info om fågelinfluensa:
THL: Fågelinfluensa
Livsmedelsverket: Ofta frågat om fågelinfluensa

Aktuellt i Ukraina